Misiunea Primăriei Comunei Vulturu este de a răspunde rapid și eficient nevoilor comunității locale, prin soluționarea acestora într-o manieră legală, transparentă, echitabilă și responsabilă, furnizând către toate categoriile de beneficiari servicii la un înalt standard de calitate, asigurând astfel creșterea calității vieții locuitorilor comunei.

Viziunea noastră este de a crește permanent nivelul de comunicare cu cetățenii comunei și sporirea transparenței decizionale la nivelul consiliului local și la  primăriei.

De asemenea, viziunea noastră este bazată pe valori precum: respect față de lege și cetățean, transparență, etică și integritate, egalitate de șanse, responsabilitate socială, performanță, spirit de echipă, capacitate de inovare, onestitate și disciplină. 

Valorile noastre ne susțin eforturile de a ne îndeplini misiunea, viziunea și de a ne consolida identitatea. Aceste valori ne definesc comportamentul nostru față de întreaga comunitate locală.

Close Search Window