Misiunea administrației publice UAT Comuna Vulturu este de a fi permanent în slujba comunității locale pentru a rezolva nevoile acesteia în mod legal, transparent, competent și eficient, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții cetățenilor comunei.

Viziunea

Primăria Comunei Vulturu își propune să devină un etalon al calității serviciilor publice, utilizând în mod transparent noile tehnologii, echipamentele digitale și soluțiile inovative în beneficiul generației actuale și al celor viitoare, în acord cu toate standardele și normele de calitate la nivel european.

De asemenea, viziunea noastră este bazată pe valori precum: respect față de lege și cetățean, transparență, etică și integritate, egalitate de șanse, responsabilitate socială, performanță, spirit de echipă, capacitate de inovare, onestitate și disciplină.

Valorile

Toate activitățile derulate în realizarea serviciului public se întemeiază pe următoarele valori:

  • profesionalism și inovație în exercitarea funcției publice;
  • transparența actului administrativ;
  • flexibilitate, adaptabilitate și dinamism;
  • calitatea serviciilor publice furnizate;
  • onestitate și integritate în exercitarea funcției publice;
  • comunicare eficientă inter și intra-instituțională;
  • respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale.
Close Search Window