Comuna Vulturu

Constanța

MOTO

Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneși… temeiul unui stat e munca… bogația unui popor nu stă în bani, ci iarași în muncă… Fiecare din noi și mare și mic datorăm un echivalent de muncă societății în care trăim.

–Mihai Eminescu

Așezare geografică

Comuna Vulturu este situată în partea de Sud-Est a României, în zona Dobrogei, la o distanță de 72 km de municipiul Constanța și este scăldată de apele Pârâului Cartal. Se învecinează la nord cu localitatea Dulgheru, la est cu localitatea Casimcea, la vest cu localitatea Stupina iar la sud cu localitatea Runcu.
Clima zonei este temperat continentală exprimată de valori anuale ale temperaturii aerului (9–11ºC) și prin precipitații medii anuale cu valori sub 36 – 45 l/m².

Organizarea spațială
Comuna Vulturu se întinde pe o suprafață de 5788 ha din care 5588 teren agricol și 200 ha teren intravilan.
Rețeaua de străzi și drumuri însumează 19 km din care (asfaltate) – 3.00 km, pietruite – 1.00 km, iar drumuri de pământ – 15 km.

Comuna Vulturu este o localitate țărănească cu o istorie și o tradiție proprie, care o face să se deosebească de alte sate dobrogene.

Primăria Comunei Vulturu a fost înființată în 09.05.1989 ca urmare a reorganizării administrativ teritoriale, funcționează în baza Legii 215/2001, cu modificările și completările ulterioare și deservește un număr de 783 de locuitori conform recensământului din 2002.
Primăria Comunei Vulturu este instituția publică cu activitate publică permanentă, care duce la îndeplinire, efectiv hotărârile Consiliului Local Vulturu și soluționează problemele curente ale colectivității locale prin cei 10 angajați, din care 2 demnitari, 2 funcții de conducere și 6 funcții de execuție.
Primăria comunei Vulturu își desfășoara activitatea într-o clădire din centrul comunei care are 3 birouri și este dotată cu 6 calculatoare, 1 copiator documente, 1 multifuncțional si 2 imprimante.