Atribuţiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Comisia de specialitate 1 – Comisia juridică și de disciplină, activități economico- financiare, administrarea domeniului public și privat, administrație publică locală

Componența comisiei:   Președinte – Constantin Bok (PSD)

                                        Secretar – Nicușor Bulimar (PSD)

                                        Membru – Cojanu Gheorghe (PSD)

Comisia de specialitate 2 – Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, activități social- culturale, culte

Componența comisiei:   Președinte – Daniela Dumea (PSD)

                                        Secretar – Constantin-Eugen Cau (PSD)

                                        Membru – Maricel Berdilă (PNL)

Comisia de specialitate 3 – Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism

Componența comisiei:   Președinte – Cecilia-Eugenia Nuțu (PSD)

                                        Secretar – Cornel Roșca (PSD)

                                        Membru – Daniel Țigău (PMP)

Close Search Window