Comuna Vulturu

Constanța

MOTO

“Cultura este definită ca totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori.”
“Inlăuntrul nostru suntem la fel, cultura face diferența.”
Confucius
„Cultura adevărată e facultatea câştigată, ca din punctul în care omul este fixat de natură şi de soartă să se regăsească pe el însuşi în realitatea în care trăieşte şi să-şi clădească o lume spirituală proprie. Cultura constă deci în făurirea omului lăuntric şi în facultatea de a se pune în sprijinul celorlalţi.”
Dimitrie Gusti

Într-un secol al vitezei unde apar la fiecare pas schimbări de mentalitate, de apreciere a valorilor, îți pui întrebarea unde ne încadrăm în legatura cu bagajul de cunoștințe asimilate de-a lungul timpului.
Poți spune că un om nu-și cunoaște istoria manifestările artistice ale semenilor săi, tradițiile, obiceiurile, nu se poate regăsi pe sine, nu are unde să ajungă dacă nu știe de unde a plecat.

În localitatea Vulturu patrimoniul cultural material este reprezentat de Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, Muzeul Cartal, Biblioteca Comunală Vulturu și Monumentul Eroilor.

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, se află amplasată în centrul localității, construită din anul 1888, la 200 de metri, nord, fața de locul în care a fost zidita prima biserică a comunității.
Construită în stil bizantin se caracterizează prin plan cruciform care reiese din apariția absidelor în pereții laterali, împărțită țn trei încăperi, pronaos, naos și altar, ultimele două despărțite între ele prin catapeteasmă.
Aspectul exterior este simplu și sobru cu două turle, iar interiorul bogat biserica fiind pictată de un pictor anonim din Galați.

Muzeul Cartal se află amenajat într-o sala din incinta bibliotecii comunale și cuprinde un număr de 87 de obiecte foarte vechi adunate de la bătrânii satului. Aduce în actualitate tradiția și portul stramoșesc din dobrogea.

Biblioteca Comunală Vulturu cuprinde un număr de aproximativ 6700 de volume din diferite domenii ce deservesc dorința de cunoaștere a locuitorilor.

Monumentul localității a fost ridicat în memoria Eroilor din comuna Cartal, denumirea localității din anul 1879, cazuți în războiul din 1916 – 1919, de urmașii acestora, în 1929.

Căminul Cultural Vulturu a fost construit în anul 1963 cu ajutorul locuitorilor și Cooperativei Agricole de Producție Vulturu.
Este format dintr-o sală mare de reprezentații culturale și 3 camere anexe.
În incinta lui se desfășoara anual activități educative și culturale susținute de Grădinița cu Orar Normal Vulturu, Școala de Arte și Meserii Vulturu prin elevii acesteia și nu numai.

Ansamblul artistic de copii „Cartalul” a fost înfiinţat în anul 2006 la iniţiativa doamnelor învăţătoare din S.A.M. Vulturu. Este compus din copii cu vârsta între 8 și 12 ani.
În cadrul ansamblului artistic sunt învățate dansuri populare (folclorice) din Dobrogea.
Efortul depus cu pasiune și daruire de copii și doamnele învăţătoare în cadrul repetițiilor este rasplătit prin participarea la spectacole, festivaluri și concursuri, printre care amintim:
–         spectacole în Constanța, Mangalia – Pecineaga, Mihail Kogălniceanu, Eforie Sud, Mangalia Nord (Olimp) 20.09.2010;
–         programe de înaltă calitate la:
Congresul XXI A.G.I.R.O. din data 28 – 30 august 2010;
Congresul XXX Bucureşti 28 august 2009;
–         Festivalul “ Flori de cântec românesc ” Râmnicu Vâlcea 22 – 23 mai 2010 la care s-a obținut premiul I;
–         Festivalul Național și Internațional “Dobrogea Mândră grădină!” 17 -22 iunie 2010 la care s-a obținut trofeul.