Fără categorie|

Harta fondurilor de vânătoare

Datele de contact ale gestionarilor faunei cinegetice și ale administratorilor ariilor naturale protejate:

Administrarea ariilor naturale protejate din județul Constanța este asigurată prin:
– Agenția Națională pentru Arii Protejate (ANANP) – Piața Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1 București, ananp@ananp.gov.ro
La nivelul județului Constanța există ANANP/Serviciul Teritorial Constanța, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 127, etaj 5, cam. 5, ct.ananp@ananp.gov.rohttp://ananp.gov.
– Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), în cazul localităților care se suprapun cu siturile Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării.
– Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în cazul localităților care se suprapun cu siturile Natura 2000 ROSPA0005 Balta Mica a Brăilei și ROSCI0006 Balta Mica a Brăilei. 
Mai multe informații privind ariile naturale protejate (lista ariilor naturale protejate) pot fi obținute de pe site-ul A.N.A.N.P.:  http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-romaniei și de pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: http://www.mmediu.ro/categorie/arii-naturale-protejate/208
Close Search Window